Over Koren in de Kerk

Over Koren in de Kerk

In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het is een Bijbelse opdracht voor ieder mens om naar vermogen klaar te staan voor de mensen om je heen. Dichtbij en ver weg. Op dit gebied zijn veel (Christelijke) organisaties actief en ook Kerk in Actie is zo’n organisatie.

Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Steun projecten in alle delen van de wereld, en met rond uiteenlopende thema's. De projecten van Kerk in Actie zijn onderverdeeld in vier focusgebieden. Daarnaast bouwt Kerk in Actie bruggen in het Midden-Oosten om de situatie in Israël en Palestina te verbeteren. De vier focusgebieden zijn:

  1. Kinderen in de knel
  2. Bieden van acute noodhulp
  3. Ondersteunen van christenen in de verdrukking
  4. Ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.

Koren in de Kerk is opgericht om door middel van (muzikale) activiteiten mensen bij elkaar te brengen rondom het thema naastenliefde en waar mogelijk geld in te zamelen voor één van de projecten van Kerk in Actie. Om dit te bereiken ondersteunt Koren in de Kerk musici, koren maar ook lokale gemeenten om door middel van concerten aandacht te vragen voor dit belangrijke werk.

Naast eenmalige giften via de collecte tijdens een concert/evenement hoopt Koren in de Kerk ook nieuwe donateurs aan te trekken die periodiek geld overmaken om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen.

Voor meer informatie over de projecten van Kerk in Actie kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Algemeen telefoonnummer Kerk in Actie: 030 - 880 1456

E-mail algemeen: info@korenindekerk.nl

www.kerkinactie.nl

Bezoekadres
Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
 
Postadres
Postbus 8504
3503 RM Utrecht

www.korenindekerk.nl maakt gebruik van cookies.
De website van Koren in de Kerk gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. Lees meer over ons cookiebeleid.